Skip to main content
post-order-brud

Saken da sociala blicken Vid e socialt mote vilar betraktarens ogon nedanfor 90 %

By May 25, 2023No Comments

Saken da sociala blicken Vid e socialt mote vilar betraktarens ogon nedanfor 90 %

av tiden pa e area emellan motpartens ogon sam mun. Gallande intill riktnin till brostkorgen, gallande stracka fortsatter blicken fortfarande langre ner. Den auktoritara blicken Forestall de att en individ inneha e tredje seende orga mitt ino pannan och iaktt det triangelformade area emella hans ”tre” ogon. Med denna ogonkast satter du tumskruvar pa motparten. Maktblicken Behall ogonkontakten och ansats slopa att blinka, melod ogonen smalna. Ifall n flyttar blicken mellan atskillig personer stam n ogonen forst samt later efterat huvudet sluta upp bakom postum, under tiden axlarna forblir fast.

Vilken vattenva befinner si du installd pa? 35 % foredrar att lite upplysning visuellt. 25 % foredrar saken dar auditiva vagen. 40 % vill helst ta emot informationen igeno kanslosinnena. Nagon persons ogonrorelser kan blotta vad han tanker kungen Hans ogon ror sig uppat nar han minns nagot han sett. Ifall han minns nagot han hort sta sig ogonen till sidan samt han lagger ganska huvudet villi inte rak. Ifall han minns nagot han rort intill tittar han nedat modera, och nar han talar ljudlost i sig kolla han nedat vanster.

Bugningen ar ett undergiven gest, nickningen visar

att vi accepterar motpartens stallning. Ett langsam nickning visar entusiasm. Snabba nickningar visar att hane hort no samt allena vill lite ordet. Huvudskakning a blad till sida betyder nix. Nar en forsoker bidra de riktig simulta med att han skakar villi bollen astadkommer n klokt inom att vara tvivlande mot hans glos. Kron skall odla halsen exponeras signalerar dryg, djarvhe eller arrogans. Bollen gallande sned visar hobb alternativt underdanighet. Huvudet ledsen visar nago negativ, domande alternativ valdsa installning. Huvudet mellan axlarna signalerar undergivet urskuldande forhallningssatt. Forsavit hem sam egen plats I likna tillsamman de majoritete kreatur inneha var person sin personligt personliga, barbara ”luftbubbla” sasom han lona bar tillsamman sig. Hurdan biff den befinner si beror pa hur nara det vart mellan manniskorna villi platsen dar personen vaxte https://kissbrides.com/sv/asianbeautyonline-recension/ opp. Det personliga utrymmet ar pa grund av kulturellt distinkt. Bred tolv ars alder ager manniskobarn lart sig granserna for vara he, saso kan brytas ner inom fyra olika zoner

  • Saken dar intima zonen emella 15-45 cm. Narvarande tillats blott intrang fran folk saso star oss kanslomassigt tatt.
  • Saken dar personliga zonen emella 46-122 cm. Det befinner sig det kvarter vi ager runt oss nar vi star pa nago social evenemang.
  • Saken dar sociala zonen emellan 122-360 cm betecknar det distan vi sta si at framlingar.
  • Saken dar offentliga zonen over 360 cm befinner sig det stracka som kanns behagligt forut oss nar vi vander oss till en storre ansamling folk.

En narmande kan finnas till att intrada ino motpartens intima trakt

Vi tolererar att framlingar tranger in ino vara personliga samt sociala zoner, andock nar do invaderar var intima omrad orsaker det fysiologiska forandringar hos oss (stressreaktion). Kvinn star en aning narmare varandra, vander sig mer kontra varandra samt sta mer samman varandra an va hanar astadkommer tillsamman andra karla. Trangseln kungen koncerter, biografer, korteg och bussar orsakar oundvikliga inblandnin ino andra manniskors intima zoner. Det ha utloser ett uppforande kar kallar maskering pladdra inte med nagon, undvik ogonkontakt, visa upp pokeransikte, forkovra dig ino en avis alternativ nago skrift. Minimala kroppsrorelser. Manniskorna ungefar oss blir ”icke- personer”, vad oss anbelangar funnit dom ej, och foljaktligen reagerar vi icke sasom ifall vi blev angripna nar en itu dom oavsiktligt tranger in kungen vart he. Nar folksamlingen blir tatare tillat va individ mindre yta sam kan initiera uppleva sig fientlig. Det gor att mobben blir argare och otackare, sam kamp kan forsiktig utbryta. Det befinner sig for att omraden darborta personer bor tatt ihop inneha saken dar hogsta takt it brottslighet sam vald. Ifall narmandet avvisas tar motparten en kliv bakat, om det accepteras later personen inkraktaren finnas innestaende. Ju narmare personer star varandra kanslomassigt, desto narmare varandra star do likas frascht verklig. Kulturellt ar darbort stora skillnader gallande storleken it saken da intima zonen. Sydeuropeer har intima distan villig endast 20-30 cm. Emella metropol och lande finns ocksa stora skillnader, t.ex. visar det ha sig inom hurda langt man stracker fram armen for att halsa alternativt ifall hane t.ex. foredrar att vinka mot varandra. Motorfordon tycks innehava ett forstorande verkan pa manniskors personliga plat. Ino nago del baisse utokas det odl massor saso 10 ganger vanlig dimension.